BİBİLENOL


En Yeni Paylaşımlar

POPÜLER İÇERİKLER
1 Ekim 2023

“Alhazen” İbn-i Al-Haytham : Optiğin Babası ve Efsane Matematikçi

İbn-i Al-Haytham, 10. yüzyılda Basra, Irak'ta doğmuş bir bilim insanıdır. Bilim dünyasında "Alhazen" olarak da bilinir. İslam Altın Çağı'nda, Abbasi İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde yaşamıştır. Hayatı boyunca matematik, astronomi, optik ve fizik alanlarında büyük başarılara imza atmıştır.
1 Ekim 2023

Gaius Valerius Catullus: Roma’nın Duygusal Şairi

Gaius Valerius Catullus, Roma Cumhuriyeti döneminde yaşamış olan ünlü bir Romalı şairdir. MÖ 84 yılında Verona'da doğmuş ve tahminen MÖ 54 yılında hayatını kaybetmiştir. Gaius Valerius Catullus, Latince edebiyatın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle aşk şiirleriyle tanınır.
26 Eylül 2023

Monmouth Geoffrey: Britanya Tarihinin Efsanesi

Monmouth Geoffrey, 12. yüzyılda yaşamış olan bir tarihçi ve yazardır. En tanınmış eseri "Historia Regum Britanniae" (Britanya Kraliyet Tarihi), Britanya Adaları'nın efsanevi kral Arthur'un hikayesini anlatır. Monmouth Geoffrey'nin eserleri, Britanya tarihi ve efsanelerine önemli katkılarda bulunmuş ve Orta Çağ'dan günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.
4 Eylül 2023

Kemiksiz İvarr (Ivar the Boneless) Kimdir? Hayatı ve Efsanesi

Viking dönemi hakkında bilgi veren yazılı kaynaklar sınırlıdır ve çoğu zaman efsanevi öğeler içermektedir. Bu nedenle, Ivar Ragnarsson'un gerçek hayatı ve eylemleri hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur. Hikayeler ve efsaneler, Viking kültürü ve tarihine ilişkin ilginç bir bakış açısı sunmaktadır, ancak tarihçiler tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.
30 Ağustos 2023

Postkolonyalizm Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Eserler ve Eleştiriler

Sömürgecilik sonrası dönem ve bağımsızlık hareketleri: 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok sömürge ülke, bağımsızlıklarını elde etmek için mücadele etti. Bu süreç, postkolonyalizmin temelini oluşturdu. Postkolonyalizmin kökenleri: Edward Said ve Frantz Fanon gibi düşünürler, postkolonyalizmin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Edward Said'in "Oryantalizm" eseri, Batılıların Doğu'yu nasıl "ötekileştirdiğini" incelerken, Frantz Fanon'un "Yeryüzünün Lanetlileri" kitabı, sömürgecilik sonrası kimlik ve psikoloji konularını ele aldı.
28 Ağustos 2023

Anselm Kimdir? Eserleri Nelerdir? Hayatı ve Mirası

Anselm, 11. yüzyılda yaşamış olan bir keşiş, rahip, filozof ve teolog olarak bilinir. Tam adıyla Anselm of Canterbury (Canterbury'li Anselm) olarak da anılan Anselm, Hristiyan düşüncesinde önemli bir figürdür. Onun felsefi çalışmaları, Tanrı'nın varlığını kanıtlama girişimleri ve inanç ile mantık arasındaki ilişki üzerine odaklanmıştır.
15 Temmuz 2023

Flapper Nedir? Kimlere Flapper Denir? Hayatları ve Yaşam Tarzları

Flapperlar, 1920'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan genç kadınların kültürel, sosyal ve moda hareketidir. Flapper terimi, genç kadınların bedensel hareketleri ve özgür ruh halleri ile özdeşleştirilen bir yaşam tarzını ifade eder. Bu kadınlar, savaş sonrası dönemdeki toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak geleneksel kadın rollerine karşı çıkmışlardır. Flapperlar, kısa saçlı, kısa etekli, sigara içen, içki içen, özgürce dans eden ve erkeklerle eşit haklara sahip olmak isteyen genç kadınları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
11 Temmuz 2023

Galen Kimdir? Tıbba Katkıları Nedir? Hayatı ve Çalışmaları

Galen, M.S. 129 yılında bugünkü Türkiye sınırları içindeki Pergamon şehrinde doğdu. Babası bir matematikçiydi ve Galen, küçük yaşlarda matematiğe ilgi duydu. Ancak daha sonra tıp alanına yöneldi ve Pergamon'da bulunan Serapis tapınağındaki tıp okulunda eğitim aldı. Galen, Pergamon'dan sonra birkaç kez seyahat etti ve farklı tıp okullarında eğitim aldı. İlk olarak Smyrna'da, ardından Korint'te ve son olarak da Aleksandria'da bulunan tıp okullarında öğrenim gördü. Özellikle Aleksandria'da dönemin en ünlü tıp hocası olan Herophilus'un öğrencisi oldu.
8 Temmuz 2023

Boethius: Hristiyanlık ve Felsefe Üzerinde Köprü Olan Bir Filozof

Anicius Manlius Severinus Boethius (M.S. 480-524), Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış Roma'lı bir devlet adamı, filozof ve yazar olarak bilinir. Boethius, aynı zamanda "Boethius the Younger" olarak da anılır. Boethius, Roma aristokrasisinin önemli ailelerinden birine mensuptu ve eğitimini Roma'da tamamladı. Daha sonra siyasi kariyerine atıldı ve Ostrogot Krallığı'nın kralı Theodoric tarafından önemli bir devlet adamı olarak atandı. Ancak, Theodoric'in Boethius'u hainlikle suçlaması sonucu hapse atıldı ve idam edildi.
3 Temmuz 2023

James Cagney: Hollywood’un Efsanevi Yıldızı

James Cagney, 17 Temmuz 1899'da New York City'de doğdu. Babası İrlandalı, annesi Norveçliydi. Cagney, çocukluğunda ailesiyle birlikte New York'un Lower East Side bölgesinde yaşadı. Babası, New York Şehir İnşaat Departmanı'nda çalışıyordu ve aile, on altıncı katlarda bulunan küçük bir dairede yaşıyordu. Cagney, çocukluğunda zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı ve okulu bırakarak çalışmaya başladı.
2 Temmuz 2023

Arius ‘un Hayatı Öğretisi ve Hristiyanlık Tarihindeki Yeri

Arius, Mısır'ın Libya bölgesindeki Baucalis kentinde yaklaşık olarak MS 250 yılında doğdu. İskenderiyeli İskender olarak da bilinir. Arius, Hristiyan bir papaz olarak hizmet verdi ve İskenderiye'deki Kilise'de önemli bir figürdü. Arius, Hristiyanlık tarihinde en önemli tartışmaları tetikleyen öğretiyi geliştirdi. İsa'nın ilahi doğası konusunda farklı bir bakış açısı sunarak, İsa'nın yaratılmış bir varlık olduğunu ve Tanrı'nın özünden farklı olduğunu savundu.
19 Haziran 2023

Beowulf Şiiri: Savaşın, Kahramanlığın ve İnsanlığın Epik Destanı

Beowulf, 8. yüzyılda İngiltere'de yazılmış en eski ve önemli İngiliz destanlarından biridir. Savaş, kahramanlık, liderlik, sadakat, insan doğası ve ölüm gibi temaları ele alır. Destanda, İskandinav mitolojisinden esinlenilerek oluşturulmuş karakterler vardır ve Beowulf, Danimarka Kralı Hrothgar'ın krallığını canavar Grendel'den kurtarmak için görevlendirilir. Grendel ile yaptığı mücadeleyi kazanır ve Grendel'in annesiyle de savaşır. Son olarak, kendisini öldürmeye çalışan bir ejderha ile savaşır ve ölür.

Bir Cevap Yazın