11 Temmuz 2023

Galen Kimdir? Tıbba Katkıları Nedir? Hayatı ve Çalışmaları

Galen, M.S. 129 yılında bugünkü Türkiye sınırları içindeki Pergamon şehrinde doğdu. Babası bir matematikçiydi ve Galen, küçük yaşlarda matematiğe ilgi duydu. Ancak daha sonra tıp alanına yöneldi ve Pergamon'da bulunan Serapis tapınağındaki tıp okulunda eğitim aldı. Galen, Pergamon'dan sonra birkaç kez seyahat etti ve farklı tıp okullarında eğitim aldı. İlk olarak Smyrna'da, ardından Korint'te ve son olarak da Aleksandria'da bulunan tıp okullarında öğrenim gördü. Özellikle Aleksandria'da dönemin en ünlü tıp hocası olan Herophilus'un öğrencisi oldu.
7 Haziran 2023

Hypatia: Antik Dönemde Öncü Matematikçi ve Filozof

Hypatia, antik dönemde yaşamış olan ünlü bir bilim insanı ve filozoftur. M.S. 350 civarında İskenderiye'de doğmuştur. Babası Theon, İskenderiye'nin önde gelen matematikçilerinden biridir ve Hypatia'yı matematik ve felsefe alanında yetiştirmiştir. Theon, kendisi de bilim ve matematik alanında büyük bir bilgi birikimine sahip olan bir öğretmendi. Hypatia'nın eğitiminde büyük bir rol oynamış ve ona matematik, geometri, astronomi ve felsefe gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamıştır. Theon'un yönlendirmesi ve öğretimi sayesinde Hypatia, genç yaşta matematik ve felsefeye olan ilgisini keşfetmiş ve kendi araştırmalarını yapmaya başlamıştır.
30 Mayıs 2023

Zhang Heng: Bilim, Mucitlik ve İcatlarıyla Çin’in Öncü Bilim İnsanı

Zhang Heng, M.S. 78 yılında Çin'in Henan eyaletinde doğmuş olan ve çağının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen bir mucit, matematikçi, astronom ve sismologdur. Zhang Heng'in hayatı, çalışmaları, icatları ve bilimsel katkıları oldukça etkileyici ve önemlidir. Bilimsel keşifleri ve icatları, döneminin ötesine geçmiş ve bilim ve teknoloji tarihinde derin bir iz bırakmıştır.
23 Mayıs 2023

Cai Lun: Kağıdın İcadı Dünya Sanayi ve Teknoloji’ye Etkileri

Cai Lun, kağıdın icadıyla tanınan önemli bir Çinli şahsiyettir. Kağıdın bulunması ve yaygınlaştırılması, yazılı iletişimin ve bilginin gelişmesinde devrim niteliği taşımıştır. Cai Lun, hem teknolojik yenilikler hem de Çin'in kültürel ve tarihsel mirası üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bu yazıda, Cai Lun'un hayatı, kağıdın icadı ve etkileri üzerinde duracağız.
8 Mayıs 2023

Yaşlı Pliny: Doğa Bilimleri ve Araştırma Tutkusunun Öncüsü

Pliny the Elder, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış bir doğa bilimci, asker ve yazar olarak tanınır. Kendisini doğa bilimlerine adamış ve "Naturalis Historia" adlı ansiklopedi niteliğindeki 37 ciltlik eseriyle, botanik, zooloji, jeoloji, mineraloji ve diğer doğa bilimleri hakkında geniş bilgi birikimini paylaşmıştır. Pliny, gözleme dayalı araştırmaları ve bilginin paylaşımının önemini vurgulayan bir kişiliğe sahiptir. Onun araştırmaları, doğa bilimleri ve diğer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacılar için ilham kaynağı olmuştur.
22 Mart 2023

Arşimet : Eski Yunan’ın Son Dahisi

Arşimet (MÖ 287-212) ve Altın Taç’ın hikayesi, bilimsel keşifler tarihinin en ilginç olayları arasında yer almaktadır. Efsaneye göre Syracuse Kralı, büyük matematikçiden krallığının sembolü olan mükemmel tacının gerçekten saf altından yapılıp yapılmadığını belirlemesini ister.   Pratik meselelerde matematik kullanmak konusunda uzman olan Arşimet, uzun süre kralın sorusuna kafa yorar. Sonunda bir öğleden sonra banyo yaparken sorunun çözümünü bulur. “Eureka!” (Yunanca ‘buldum’) diye bağırarak dışarı fırlar ve çıplak bir şekilde Syracuse sokaklarını dolaşmaya başlar.
19 Mart 2023

Nosisepsiyon Hastalığı Nedir?

Acının algılanması, yani Nosisepsiyon, insanın hayatta kalmasında temel rol oynar.   Acı, dünyanın tehlikelerini öğrenmenin basit, etkili bir yoludur. Tepki vermemiz gerektiği zamanlarda bize bir sinyal yollar; örneğin, kaynar sudan kaçınmamız, kırık camlara basmamamız veya burkulan ayak bileğimizin acısını hafifletmemiz gerektiği zamanlarda.  
8 Mart 2023

Süpernova: Ölümün Patlaması

Yıldızların çoğu, nükleer füzyonla tüm enerjilerini tüketerek yavaşça sönerler. Sonra da %99’u “beyaz cüce” olarak adlandırılan donuk gökcisimlerine dönüşür. Ama bir yıldız yeteri kadar büyük ve yeteri kadar sıcaksa, uygun şartlar altında patlayabilir. Bu patlama süpernova olarak adlandırılır.  
1 Şubat 2023

T Modeli ve Henry Ford’un Otomobil Dünyasını Değiştirmesi

20. yüzyılın başlarında sanayici Henry Ford, uyguladığı yeni üretim teknikleriyle otomobilin popülerleşmesine yardımcı oldu. Bu teknikler, orta sınıf Amerikalıların sahip olabileceği pahalı olmayan arabaların üretimini mümkün kılıyordu. Bu alanda uygulamaya konulan iki önemli yenilik, otomatik montaj hattı ve günlük beş dolarlık ücret, başta otomobil sanayi olmak üzere tüm Amerikan üretim sanayinde bir devrim yaratmıştır.
28 Ocak 2023

Kara delik Nedir? Olay Ufku Nedir? Kara Deliğin İçinde Ne Var?

Devasa bir yıldızın sönmesiyle bir kara delik ortaya çıkar. Sönmekte olan yıldız içe çöker, giderek küçülür ve yoğunlaşır. Böylece nihayet çapı olmayan, yoğunluğu sonsuz bir nokta haline gelir. Tekillik olarak adlandırılan bu nokta o kadar yoğundur ki yakınlarından geçen ışık ışınları onun yerçekiminden kaçamaz. Yıldızın çevresindeki her şey karalığın içine çekilmeye başlar.  
26 Ocak 2023

ÖKLİD KİMDİR? TEOREMLERİ VE BULUŞLARI

Bir Antik Yunan matematikçisi olan Öklid’in (MÖ 325-265) yazdığı ders kitabı, 2 bin yıldan uzun bir süre boyunca Batı dünyasında geometrinin temel taşını oluşturmuştur. On üç ciltten oluşan Elementler üçgenler, asal sayılar, poligonlar ve başka birçok konuyla ilgili temel matematiksel kuralları içermektedir.  
11 Ocak 2023

SERA ETKİSİ NEDİR? GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Sera etkisi ifadesi farklı iki bilimsel olguyu tanımlamak için kullanılmaktadır. İlki, atmosferin ısının uzaya dönmesini engellemesine olanak tanıyan tamamıyla doğal bir süreçtir. Bu, yeryüzündeki ortalama yüzey sıcaklığının 15,5 santigrat gibi elverişli bir derecede kalmasını sağlayan mekanizmadır.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more