1 Ekim 2023

Gaius Valerius Catullus: Roma’nın Duygusal Şairi

Gaius Valerius Catullus, Roma Cumhuriyeti döneminde yaşamış olan ünlü bir Romalı şairdir. MÖ 84 yılında Verona'da doğmuş ve tahminen MÖ 54 yılında hayatını kaybetmiştir. Gaius Valerius Catullus, Latince edebiyatın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle aşk şiirleriyle tanınır.
26 Eylül 2023

Monmouth Geoffrey: Britanya Tarihinin Efsanesi

Monmouth Geoffrey, 12. yüzyılda yaşamış olan bir tarihçi ve yazardır. En tanınmış eseri "Historia Regum Britanniae" (Britanya Kraliyet Tarihi), Britanya Adaları'nın efsanevi kral Arthur'un hikayesini anlatır. Monmouth Geoffrey'nin eserleri, Britanya tarihi ve efsanelerine önemli katkılarda bulunmuş ve Orta Çağ'dan günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.
30 Ağustos 2023

Postkolonyalizm Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Eserler ve Eleştiriler

Sömürgecilik sonrası dönem ve bağımsızlık hareketleri: 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok sömürge ülke, bağımsızlıklarını elde etmek için mücadele etti. Bu süreç, postkolonyalizmin temelini oluşturdu. Postkolonyalizmin kökenleri: Edward Said ve Frantz Fanon gibi düşünürler, postkolonyalizmin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Edward Said'in "Oryantalizm" eseri, Batılıların Doğu'yu nasıl "ötekileştirdiğini" incelerken, Frantz Fanon'un "Yeryüzünün Lanetlileri" kitabı, sömürgecilik sonrası kimlik ve psikoloji konularını ele aldı.
19 Haziran 2023

Beowulf Şiiri: Savaşın, Kahramanlığın ve İnsanlığın Epik Destanı

Beowulf, 8. yüzyılda İngiltere'de yazılmış en eski ve önemli İngiliz destanlarından biridir. Savaş, kahramanlık, liderlik, sadakat, insan doğası ve ölüm gibi temaları ele alır. Destanda, İskandinav mitolojisinden esinlenilerek oluşturulmuş karakterler vardır ve Beowulf, Danimarka Kralı Hrothgar'ın krallığını canavar Grendel'den kurtarmak için görevlendirilir. Grendel ile yaptığı mücadeleyi kazanır ve Grendel'in annesiyle de savaşır. Son olarak, kendisini öldürmeye çalışan bir ejderha ile savaşır ve ölür.
12 Haziran 2023

Murasaki Shikibu: Edebiyatın İncisi ve Japon Romanının İlk Yazarı

Murasaki Shikibu'nun Hayatı ve Eserleri: Murasaki Shikibu, 11. yüzyılda yaşamış olan Japon bir yazardır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık olarak 978 ila 1014 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Murasaki Shikibu, sarayda hizmet eden soylu bir ailenin kızıydı ve İmparator Ichijō'nun hizmetine girdi. Japon edebiyat tarihindeki en önemli yazarlardan biri olarak kabul edilir ve özellikle "Genji Monogatari" adlı eseriyle ün kazanmıştır.
1 Haziran 2023

Ovid Kimdir? Hayatı Şairliği ve Sürgün Yılları

Ovid, Roma İmparatorluğu döneminin önemli bir şairidir. Latince edebiyatının en ünlü isimlerinden biri olarak kabul edilir. Ovid, lirik şiir ve aşk konularında uzmanlaşmış ve edebiyat dünyasında derin bir etki bırakmıştır. Hayatı boyunca başarılar elde etmesine rağmen, politik ve ahlaki nedenlerle trajik bir şekilde sürgün edilmiştir.
25 Mayıs 2023

Virgil: Antik Roma Edebiyatının Büyük Şairi ve Etkisi

Virgil, antik Roma edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Romanın Altın Çağı olarak adlandırılan dönemde yaşamış olan Virgil, Latince yazan bir şairdir ve eserleriyle Roma kültüründe ve edebiyatında derin bir etki bırakmıştır. Özellikle "Aeneis" adlı epik şiiriyle tanınır. Bu yazıda, Virgil'in hayatı, eserleri ve edebi etkileri hakkında ayrıntılı bir inceleme yapacağız.
16 Mayıs 2023

Muhteşem Gatsby: İhtişamın ve Boşluğun Hikayesi

Muhteşem Gatsby, Amerikan yazar F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan ve 1920'lerin Amerika'sının parıltılı ve çalkantılı bir portresini çizen klasik bir romandır. Bu eser, Amerikan edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir ve çağdaş toplumun hırslarını, aşklarını ve kusurlarını yansıtır. Romanın temel konu başlıkları arasında Amerikan Rüyası, zenginlik, aşk, yanılsama ve toplumsal statü yer alır.
6 Mayıs 2023

William Faulkner : Modernizm ve Postmodernizm Arasında Yolculuk

William Faulkner, 20. yüzyılın en önemli Amerikan yazarlarından birisidir. Faulkner, Güney'in özgünlüğü ve karmaşıklığına odaklanan edebiyatıyla ünlüdür. Bu makale, Faulkner'ın hayatı ve eserleri hakkında genel bir bakış sunacak ve neden bu kadar önemli olduğu açıklanacaktır.
30 Nisan 2023

Ozymandias: İhtişamın Çöküşü 

Ozymandias, William Shakespeare'ın ünlü şiirinde de anıldığı gibi, antik Mısır Firavunu Ramses II'ye atıfta bulunan bir isimdir. Ancak, şiirde anlatılan hikaye, ihtişamın çöküşü ve insanların gücünün sınırları hakkındaki evrensel bir tema üzerine kuruludur. Percy Bysshe Shelley tarafından yazılan Ozymandias şiiri, şiirsel bir dil ve güçlü bir sembolizm kullanarak insanın doğası ve dünya üzerindeki varlığının geçiciliği hakkında derin bir mesaj verir. 
5 Nisan 2023

Gabriel Garcia Marquez: Latin Amerika Edebiyatının Efsanevi Yazarı 

Gabriel Garcia Marquez, gerçeküstücülük, romantizm ve siyasi eleştiriyi içeren yapıtlarıyla tanınmıştır. En ünlü romanı "Yüzyıllık Yalnızlık", Latin Amerika edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu roman, hayalî Macondo kasabasındaki aile soyunu anlatır ve gerçeküstücü öğeleri ve siyasi eleştiriyi bir araya getirir.  Marquez, diğer önemli yapıtları arasında "Ama Bir Şeyler Var", "Kolera Günlerinde Aşk" ve "General'in Kumandanı Olmak" bulunur. Bu kitaplar da gerçeküstücülük, romantizm ve siyasi eleştiriyi içerir. 
3 Nisan 2023

Madde-22 (Catch-22) Romanı ve Anti-Savaş Tezi Nedir?

Joseph Heller'ın 1961 yılında yayımlanan Madde-22 romanı, savaşın anlamsızlığına karşı mücadele veren Yüzbaşı John Yossarian'ın hikayesini anlatan, 20. yüzyıl edebiyatının en önemli anti-savaş eserlerinden biridir. Romanın baş karakteri, savaştan kaçmak isteyen Yossarian, kendisini absürd ve çıkmaz bir durumun içinde bulur. Bu çıkmaz durumun nedeni, askeri hiyerarşinin kurallarına göre, savaşa katılmak istemeyen bir askerin "deli" olduğuna karar vermesidir.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more