28 Ağustos 2023

Anselm Kimdir? Eserleri Nelerdir? Hayatı ve Mirası

Anselm, 11. yüzyılda yaşamış olan bir keşiş, rahip, filozof ve teolog olarak bilinir. Tam adıyla Anselm of Canterbury (Canterbury'li Anselm) olarak da anılan Anselm, Hristiyan düşüncesinde önemli bir figürdür. Onun felsefi çalışmaları, Tanrı'nın varlığını kanıtlama girişimleri ve inanç ile mantık arasındaki ilişki üzerine odaklanmıştır.
8 Temmuz 2023

Boethius: Hristiyanlık ve Felsefe Üzerinde Köprü Olan Bir Filozof

Anicius Manlius Severinus Boethius (M.S. 480-524), Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış Roma'lı bir devlet adamı, filozof ve yazar olarak bilinir. Boethius, aynı zamanda "Boethius the Younger" olarak da anılır. Boethius, Roma aristokrasisinin önemli ailelerinden birine mensuptu ve eğitimini Roma'da tamamladı. Daha sonra siyasi kariyerine atıldı ve Ostrogot Krallığı'nın kralı Theodoric tarafından önemli bir devlet adamı olarak atandı. Ancak, Theodoric'in Boethius'u hainlikle suçlaması sonucu hapse atıldı ve idam edildi.
29 Mayıs 2023

Marcus Aurelius: Sessiz Filozof İmparator

Marcus Aurelius Antoninus, Roma İmparatorluğu'nun ikinci yüzyılın sonunda hüküm süren ve Stoacı felsefeyi benimseyen önemli bir imparatorudur. 26 Nisan 121 tarihinde Roma'da doğan Aurelius, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim aldı ve entelektüel bir düşünceye sahip olma yolunda ilerledi. İmparator Hadrianus tarafından himaye edildi ve onun desteğiyle politik bir kariyere başladı.
22 Mayıs 2023

Seneka: İçsel Huzurun Arayışında Bir Düşünür ve Felsefe Devi

Lucius Annaeus Seneca, M.Ö. 4 veya M.S. 1 yılları arasında Hispania'da (günümüzde İspanya ve Portekiz'in bir kısmını içeren bölge) doğdu. Babası Seneca, zengin ve nüfuzlu bir aileden gelmekteydi. Küçük yaşta Roma'ya taşındı ve orada retorik ve felsefe eğitimi aldı. Gençlik yıllarında Seneka, hukuk alanında yeteneklerini gösterdi ve siyasi bir kariyer yapmak için Roma'da çeşitli görevler üstlendi.
6 Mayıs 2023

Stoacılık: İçsel Denge, Ahlaki Yaşam ve Pratik Öneriler

Stoacılık, […]
29 Nisan 2023

Cicero: Roma Döneminin Ünlü Siyasetçisi, Filozofu ve Yazarı

Cicero, Roma Cumhuriyeti döneminin en ünlü siyasetçileri, filozofları ve yazarlarından biridir. Roma Cumhuriyeti'nin altın çağına denk gelen dönemde yaşamış olan Cicero, hem siyasi hem de felsefi alanda birçok önemli katkıda bulunmuştur. 
22 Nisan 2023

Mencius: İnsan Doğasının İyiliği ve Çin Felsefesi Tarihindeki Yeri

Mencius, Çin filozoflarından biridir ve Konfüçyüsçülük ekolü içerisinde yer alır. Çin felsefesi tarihinde önemli bir yeri olan Mencius, döneminde önemli bir devlet adamı ve düşünürdür. Felsefi düşünceleri, günümüze kadar önemli bir etki yaratmıştır.
25 Mart 2023

Metafizik Nedir? Felsefedeki Yeri Nedir?

Metafizik, gerçekliğin –ne vardır ve o neye benzer– en genel araştırma konusudur.  İlk soru – ne vardır? – metafiziğin bir alt alanı olan ontoloji (varlık felsefesi) ile keşfedilir. Ontoloji şunu sorar: Her şey madde olarak mı vardır yoksa ruhlar gibi maddi olmayan şeyler var mıdır? Sayılar ve kümeler gibi soyut matematik nesneleri var mıdır? Ontoloji aynı zamanda şunları da sorar: Herhangi bir şey için var olmak ne anlama gelir? Varlık, kızıl olmak gibi, bazı şeylerin sahip olduğu ve diğerlerinin sahip olmadığı bir özellik midir? Varlık, her şeyin toplamı mıdır, yani öyle ki var olmayan hiçbir şey olamaz mı? Eğer varlık kızıllık gibi bir özellikse, ne tip bir özelliktir? Atların var olduğunu ama tek boynuzlu atların var olmadığını söylediğimde, tek boynuzlu atları inkâr ederek atlar hakkında ne söylüyorum? 
15 Mart 2023

Aristo : Antik Yunanın En Parlak Öğrencisi

1511 yılında İtalyan ressam Rafael (1483-1520) Roma’da “Atina Okulu” adı verilen büyük bir duvar resmi yaptı. Düzinelerce ünlü Antik Yunan filozofunu resmeden eserin merkezinde iki ünlü tarihi kişilik durmaktadır: Platon (MÖ 429-347) ve onun en parlak öğrencisi Aristo (MÖ 384-322). 
11 Mart 2023

Aristoteles : Mantığın Kurucusu

Aristoteles’in (MÖ 384-322) felsefe ve Batı kültürü üzerindeki etkileri anlatmakla bitmez. Yunanistan’ın kuzeyinde, Makedonya’da doğan Aristoteles, Platon’un okulu Akademi’de öğrenim görmek üzere Atina’ya gitmiştir. Platon’un ölümünden sonra da kendi okulu Lyceum’u kurmuştur.
26 Şubat 2023

Buda Kimdir? Budizm Nasıl Oluştu ve Yayıldı?

Yaygın olarak Buda adıyla bilinen Siddharta Gautama, MÖ 5. ya da 6. yy’da, bugün Nepal sınırları içerisinde bulunan bir köyde dünyaya geldi. Efsaneye göre babası, Himalaya Dağları’nın eteğindeki bir bölgeyi yöneten güçlü bir kraldı. Genç Siddharta refah içinde ayrıcalıklı bir insan olarak büyüdü. 
13 Şubat 2023

Mağara Alegorisi Nedir? Platon Devlet Kitabında Ne Anlatmaktadır?

Devlet’ten alınan bu ünlü mağara alegorisi 'ni içeren paragrafta Sokrates, bir mağarada kapana kısılmış insanların, sadece nesnelerin duvara yansıyan gölgelerini görebildiği bir senaryo tarif eder. Bu insanlar, arkalarında bir ateş yanarken ileri doğru bakmaya zorlanırlar. İnsanlar, ateşin önüne tutulan nesneler ve yansıyan görüntülerini bir tutarlar.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more