30 Ağustos 2023

Postkolonyalizm Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Eserler ve Eleştiriler

Sömürgecilik sonrası dönem ve bağımsızlık hareketleri: 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok sömürge ülke, bağımsızlıklarını elde etmek için mücadele etti. Bu süreç, postkolonyalizmin temelini oluşturdu. Postkolonyalizmin kökenleri: Edward Said ve Frantz Fanon gibi düşünürler, postkolonyalizmin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Edward Said'in "Oryantalizm" eseri, Batılıların Doğu'yu nasıl "ötekileştirdiğini" incelerken, Frantz Fanon'un "Yeryüzünün Lanetlileri" kitabı, sömürgecilik sonrası kimlik ve psikoloji konularını ele aldı.
15 Temmuz 2023

Flapper Nedir? Kimlere Flapper Denir? Hayatları ve Yaşam Tarzları

Flapperlar, 1920'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan genç kadınların kültürel, sosyal ve moda hareketidir. Flapper terimi, genç kadınların bedensel hareketleri ve özgür ruh halleri ile özdeşleştirilen bir yaşam tarzını ifade eder. Bu kadınlar, savaş sonrası dönemdeki toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak geleneksel kadın rollerine karşı çıkmışlardır. Flapperlar, kısa saçlı, kısa etekli, sigara içen, içki içen, özgürce dans eden ve erkeklerle eşit haklara sahip olmak isteyen genç kadınları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
11 Temmuz 2023

Galen Kimdir? Tıbba Katkıları Nedir? Hayatı ve Çalışmaları

Galen, M.S. 129 yılında bugünkü Türkiye sınırları içindeki Pergamon şehrinde doğdu. Babası bir matematikçiydi ve Galen, küçük yaşlarda matematiğe ilgi duydu. Ancak daha sonra tıp alanına yöneldi ve Pergamon'da bulunan Serapis tapınağındaki tıp okulunda eğitim aldı. Galen, Pergamon'dan sonra birkaç kez seyahat etti ve farklı tıp okullarında eğitim aldı. İlk olarak Smyrna'da, ardından Korint'te ve son olarak da Aleksandria'da bulunan tıp okullarında öğrenim gördü. Özellikle Aleksandria'da dönemin en ünlü tıp hocası olan Herophilus'un öğrencisi oldu.
8 Temmuz 2023

Boethius: Hristiyanlık ve Felsefe Üzerinde Köprü Olan Bir Filozof

Anicius Manlius Severinus Boethius (M.S. 480-524), Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış Roma'lı bir devlet adamı, filozof ve yazar olarak bilinir. Boethius, aynı zamanda "Boethius the Younger" olarak da anılır. Boethius, Roma aristokrasisinin önemli ailelerinden birine mensuptu ve eğitimini Roma'da tamamladı. Daha sonra siyasi kariyerine atıldı ve Ostrogot Krallığı'nın kralı Theodoric tarafından önemli bir devlet adamı olarak atandı. Ancak, Theodoric'in Boethius'u hainlikle suçlaması sonucu hapse atıldı ve idam edildi.
3 Temmuz 2023

James Cagney: Hollywood’un Efsanevi Yıldızı

James Cagney, 17 Temmuz 1899'da New York City'de doğdu. Babası İrlandalı, annesi Norveçliydi. Cagney, çocukluğunda ailesiyle birlikte New York'un Lower East Side bölgesinde yaşadı. Babası, New York Şehir İnşaat Departmanı'nda çalışıyordu ve aile, on altıncı katlarda bulunan küçük bir dairede yaşıyordu. Cagney, çocukluğunda zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı ve okulu bırakarak çalışmaya başladı.
2 Temmuz 2023

Arius ‘un Hayatı Öğretisi ve Hristiyanlık Tarihindeki Yeri

Arius, Mısır'ın Libya bölgesindeki Baucalis kentinde yaklaşık olarak MS 250 yılında doğdu. İskenderiyeli İskender olarak da bilinir. Arius, Hristiyan bir papaz olarak hizmet verdi ve İskenderiye'deki Kilise'de önemli bir figürdü. Arius, Hristiyanlık tarihinde en önemli tartışmaları tetikleyen öğretiyi geliştirdi. İsa'nın ilahi doğası konusunda farklı bir bakış açısı sunarak, İsa'nın yaratılmış bir varlık olduğunu ve Tanrı'nın özünden farklı olduğunu savundu.
19 Haziran 2023

Beowulf Şiiri: Savaşın, Kahramanlığın ve İnsanlığın Epik Destanı

Beowulf, 8. yüzyılda İngiltere'de yazılmış en eski ve önemli İngiliz destanlarından biridir. Savaş, kahramanlık, liderlik, sadakat, insan doğası ve ölüm gibi temaları ele alır. Destanda, İskandinav mitolojisinden esinlenilerek oluşturulmuş karakterler vardır ve Beowulf, Danimarka Kralı Hrothgar'ın krallığını canavar Grendel'den kurtarmak için görevlendirilir. Grendel ile yaptığı mücadeleyi kazanır ve Grendel'in annesiyle de savaşır. Son olarak, kendisini öldürmeye çalışan bir ejderha ile savaşır ve ölür.
14 Haziran 2023

Zenobia: Palmyra’nın Güçlü Kraliçesi

Zenobia, 240 veya 242 yılında Palmira'da doğdu. Babası III. Odaenathus ve annesi Zenobia, Kaaba'ya gidip kutsal ziyaretlerde bulunan ve Arabistan dünyasının en etkili klanlarına mensup bir aileye doğdu. Tarihçiler, Odaenathus'un bir Roma asıllı vatandaş olduğunu, annesinin ise yerel bir Arap ailesinden geldiğini düşünüyorlar.
12 Haziran 2023

Murasaki Shikibu: Edebiyatın İncisi ve Japon Romanının İlk Yazarı

Murasaki Shikibu'nun Hayatı ve Eserleri: Murasaki Shikibu, 11. yüzyılda yaşamış olan Japon bir yazardır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık olarak 978 ila 1014 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Murasaki Shikibu, sarayda hizmet eden soylu bir ailenin kızıydı ve İmparator Ichijō'nun hizmetine girdi. Japon edebiyat tarihindeki en önemli yazarlardan biri olarak kabul edilir ve özellikle "Genji Monogatari" adlı eseriyle ün kazanmıştır.
8 Haziran 2023

Alaric: Visigotların Kudretli Lideri

Alaric, 4. yüzyılda yaşamış olan Visigot lideridir. Roma İmparatorluğu'na karşı yapılan seferlerle ünlenmiş ve Roma'nın yağmalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Visigotlar arasında birlik ve güç sağlamış, liderlik tarzıyla öne çıkmıştır. Ayrıca, Breviary of Alaric adlı kanun derlemesiyle Visigot hukuk sistemine katkıda bulunmuş ve Orta Çağ Avrupa hukukuna etki etmiştir. Alaric'ın liderliği, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde belirleyici bir rol oynamış ve tarihte önemli bir figür olarak anılmaktadır.
7 Haziran 2023

Hypatia: Antik Dönemde Öncü Matematikçi ve Filozof

Hypatia, antik dönemde yaşamış olan ünlü bir bilim insanı ve filozoftur. M.S. 350 civarında İskenderiye'de doğmuştur. Babası Theon, İskenderiye'nin önde gelen matematikçilerinden biridir ve Hypatia'yı matematik ve felsefe alanında yetiştirmiştir. Theon, kendisi de bilim ve matematik alanında büyük bir bilgi birikimine sahip olan bir öğretmendi. Hypatia'nın eğitiminde büyük bir rol oynamış ve ona matematik, geometri, astronomi ve felsefe gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamıştır. Theon'un yönlendirmesi ve öğretimi sayesinde Hypatia, genç yaşta matematik ve felsefeye olan ilgisini keşfetmiş ve kendi araştırmalarını yapmaya başlamıştır.
6 Haziran 2023

Augustus: Roma İmparatorluğu’nun Kurucusu ve Mirasının İzleri

Augustus, Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru ve Julio-Claudian Hanedanı'nın kurucusu olarak tarihe geçmiş önemli bir figürdür. Gerçek adı Octavianus olan Augustus, M.Ö. 63 yılında Roma'nın İtalya'daki Velletri şehrinde doğmuştur. Roma'nın politik ve askeri açıdan istikrarsız olduğu bir dönemde yetişmiştir ve hayatı boyunca Roma'nın yeniden düzenlenmesi ve imparatorluk sistemini kurması açısından etkili olmuştur.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more