4 Eylül 2023

Kemiksiz İvarr (Ivar the Boneless) Kimdir? Hayatı ve Efsanesi

Viking dönemi hakkında bilgi veren yazılı kaynaklar sınırlıdır ve çoğu zaman efsanevi öğeler içermektedir. Bu nedenle, Ivar Ragnarsson'un gerçek hayatı ve eylemleri hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur. Hikayeler ve efsaneler, Viking kültürü ve tarihine ilişkin ilginç bir bakış açısı sunmaktadır, ancak tarihçiler tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.
28 Ağustos 2023

Anselm Kimdir? Eserleri Nelerdir? Hayatı ve Mirası

Anselm, 11. yüzyılda yaşamış olan bir keşiş, rahip, filozof ve teolog olarak bilinir. Tam adıyla Anselm of Canterbury (Canterbury'li Anselm) olarak da anılan Anselm, Hristiyan düşüncesinde önemli bir figürdür. Onun felsefi çalışmaları, Tanrı'nın varlığını kanıtlama girişimleri ve inanç ile mantık arasındaki ilişki üzerine odaklanmıştır.
2 Temmuz 2023

Arius ‘un Hayatı Öğretisi ve Hristiyanlık Tarihindeki Yeri

Arius, Mısır'ın Libya bölgesindeki Baucalis kentinde yaklaşık olarak MS 250 yılında doğdu. İskenderiyeli İskender olarak da bilinir. Arius, Hristiyan bir papaz olarak hizmet verdi ve İskenderiye'deki Kilise'de önemli bir figürdü. Arius, Hristiyanlık tarihinde en önemli tartışmaları tetikleyen öğretiyi geliştirdi. İsa'nın ilahi doğası konusunda farklı bir bakış açısı sunarak, İsa'nın yaratılmış bir varlık olduğunu ve Tanrı'nın özünden farklı olduğunu savundu.
5 Haziran 2023

Tarsuslu Paul: Hristiyanlığın Misyoneri ve İnanç Lideri

Tarsuslu Paul, Hristiyanlık tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilen aziz ve misyonerdir. Aziz Paul, 1. yüzyılda yaşamış ve İsa'nın öğretilerini yaymak için büyük çaba sarf etmiştir. Hayatı boyunca yazdığı mektuplar ve Hristiyan kiliselerine yaptığı ziyaretlerle, Hristiyanlığın yayılmasında büyük bir rol oynamıştır. Tarsuslu Paul, etkili vaazları ve Hristiyanlık teolojisine yaptığı katkılarla tanınır.
3 Haziran 2023

Simon Bar Kokhba: Yahudi Direnişi Sembolü ve Özgürlük Savaşı

Simon Bar Kokhba, Yahudi tarihinde önemli bir figür olarak bilinen bir liderdir. MS 132 ile 135 yılları arasında gerçekleşen Bar Kokhba İsyanı'nın lideri olarak tanınır. Bu isyan, Roma İmparatorluğu'nun Yahudi halkına karşı yürüttüğü baskılara karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
28 Mayıs 2023

Talmud: Yahudi Düşüncesi ve Kültüründe İz Bırakan Antik Metin

Talmud, Yahudi dini metinlerinin en önemli ve kapsamlı kaynaklarından biridir. İçerdiği yasalar, etik kurallar, tefsirler ve tartışmalar ile Yahudi düşünce ve kültürünün temelini oluşturur. Talmud, Mishnah ve Gemara olmak üzere iki bölümden oluşur. Mishnah, İkinci Tapınak döneminde toplanan sözlü öğretiyi içerirken, Gemara, Mishnah üzerine yapılan yorumları ve tartışmaları içerir.
2 Mart 2023

Evanjelizm Nedir? Köktencilik Ne Demektir? Evanjelik Hristiyanlar

Köktencilik terimi, 1910’larda modern bilimi reddeden ve İncil’in kelimesi kelimesine Tanrı’nın sözleri olduğunu savunan Hıristiyanları tanımlamak için kullanılmıştır. Neredeyse bir yüzyıl sonra köktencilik halen Amerikan dini düşüncesinin önemli bir ögesi olmaya devam etmektedir. ABD’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve kendilerini evanjelik Hıristiyanlar olarak adlandıran milyonlarca insan bu düşünceyi benimsemektedirler. 
28 Ocak 2023

Ayasofya ‘nın Tarihi ve Semavi Dinlere Hizmeti

Ayasofya, Konstantinopolis’te, yani bugünkü İstanbul’da bulunmaktadır. İmparator Jüstinyen’in kişisel gözetimi altında bir Hıristiyan katedrali olarak inşa edilmiştir. Kilisenin takdis töreninde Bizans hükümdarının, Eski Ahit’e göre Kudüs’teki ünlü Yahudi tapınağını yaptıran Kral Süleyman’ı geçtiğini iddia ettiği söylenir.
23 Ocak 2023

GREGORYEN KİLİSE MÜZİĞİ NEDİR? KISA TARİHİ

Bilinen ilk yazılı müzik örneği günümüze ortaçağdan (400- 1400’ler) kalmıştır. Aşai Rabbani Ayini sırasında keşişler tarafından söylenen, Gregoryen ilahileri olarak da bilinen kilise müziği formundadırlar. Bu ayinde, Tanrı ve insan arasında ruhani bir bağlantı kurulması amacıyla, İsa’nın Son Akşam Yemeği törensel olarak yeniden canlandırılır.
19 Ocak 2023

YAHUDİLERİN ÇEKİCİ “MATTATHİAS” KİMDİR ?

Yahudilerin ışık bayramının (Hanukah) kökenleri MÖ 2. yy’a kadar dayanmaktadır. Her yıl ışık bayramında Mattathias adındaki bir rahibin başlattığı ve Kudüs Tapınağı’nın yeniden Yahudilerin eline geçmesini sağlayan isyanın zaferini kutlamaktadırlar. İsyandan muzaffer olarak çıkan Yahudiler, tapınağı sadece bir gün yetecek olan yağla sekiz gün boyunca aydınlatmayı başarmışlardır.
30 Aralık 2022

ZERDÜŞT: BİLGELİK TANRISININ PEYGAMBERİ

Zerdüştlük, günümüzde İran’ı, Hindistan’ı ve Çin’i kapsayan geniş bir bölgede yaklaşık 2 bin yıl boyunca hakim olan bir dindir. Aynı zamanda bu inancın kurucusu bir şair olan Zerdüşt’tür. MÖ 7. yy’da Pers ülkesinde yaşadığına inanılmaktadır. Öğretisi Asya kültürü ve dünya dinleri üzerinde büyük bir etki yapmışsa da Zerdüşt’ün yaşamı hakkında pek az tarihi bilgi bulunmaktadır.  
28 Aralık 2022

HABİL İLE KABİL : TARİHİN İLK CİNAYETİ

Âdem ile Havva’nın Cennet Bahçesi’nden kovulmalarından sonra dünyaya gelen oğulları Habil ile Kabil idi. Büyük oğul Kabil, Tevrat’a göre, doğrudan Tanrı’nın elinden çıkmayıp insandan doğan ilk kişiydi. Habil koyun güden bir çobanken, Kabil toprağı işleyen bir çiftçiydi.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more