Site icon BİBİLENOL

Kemiksiz İvarr (Ivar the Boneless) Kimdir? Hayatı ve Efsanesi

ivarr the boneless
Reklamlar

Kemiksiz Ivarr, Viking tarihinde efsanevi bir figürdür. İngilizce’de “Ivar the Boneless” olarak da bilinir. Hayatı ve tüm detayları hakkında kesin bilgilere sahip olmamakla birlikte, Viking liderlerinden biri olarak önemli bir rol oynamıştır.

İvar Ragnarsson’un Soy Kütüğü

Ivar Ragnarsson, ünlü Viking kralı Ragnar Lodbrok’un oğludur. Ragnar Lodbrok, Viking mitolojisinde efsanevi bir figürdür ve Viking tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Ivar, bu ünlü soyun bir parçası olarak Viking liderliği geleneğini devam ettirmiştir.

Kemiksiz Takma Adı

Ivar Ragnarsson’un “kemiksiz” takma adı, farklı teorilere dayanmaktadır. Bir teoriye göre, fiziksel bir sakatlığına işaret edebilir ve kemiklerinin kırılgan olduğunu belirtebilir. Ancak, bu teori tartışmalıdır. Diğer bir teoriye göre ise, savaşçı niteliklerine veya stratejik dehasına bir gönderme olabilir.

İngiltere’ye Yönelik Viking Saldırıları

Ivar Ragnarsson, İngiltere’ye yapılan Viking saldırılarında önemli bir rol oynamıştır. 9. yüzyılın sonları ve 10. yüzyılın başlarında Vikingler, İngiltere’yi yağmalamak ve yerleşimler kurmak amacıyla saldırılar düzenlemişlerdir. Ivar Ragnarsson liderliğindeki Viking güçleri, özellikle Northumbria Krallığı’na karşı bir dizi saldırı gerçekleştirmiştir.

Stratejik Dehası ve Savaş Yetenekleri

Ivar Ragnarsson, Viking lideri olarak stratejik bir deha ve savaş becerileriyle tanınmıştır. Hikayelere göre, savaş taktiklerinde ustalık göstermiş ve rakiplerini şaşırtacak stratejiler kullanmıştır. Viking saldırılarında liderlik yaparken cesaretini ve yeteneklerini kanıtlamıştır.

Efsanevi ve Mitolojik Unsurlar

Kemiksiz Ivarr hakkında anlatılan hikayelerde, bazı efsanevi ve mitolojik unsurlar bulunmaktadır. Bu hikayelerde, Ivar’ın bazı olağanüstü yeteneklere sahip olduğu, düşmanlarını sihirli güçleriyle alt ettiği veya olağanüstü bir varlık olduğu anlatılır. Ancak, bu unsurların gerçeklik payı tartışmalıdır ve efsanelerin yaratıcılık ürünü olduğu düşünülebilir.

Tarihsel Kaynakların Sınırlılığı

Viking dönemi hakkında bilgi veren yazılı kaynaklar sınırlıdır ve çoğu zaman efsanevi öğeler içermektedir. Bu nedenle, Ivar Ragnarsson’un gerçek hayatı ve eylemleri hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur. Hikayeler ve efsaneler, Viking kültürü ve tarihine ilişkin ilginç bir bakış açısı sunmaktadır, ancak tarihçiler tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Ivarr, 845 yılında Paris’e saldıran Danimarka kralı Ragnar’ın üç oğlundan biriydi. Norse destanlarına göre, İngiltere’de bir Anglosakson savaş lordu Ragnar’ı yakaladı ve onu içinde zehirli yılanların bulunduğu bir kuyuya atarak öldürdü. Ivarr ve kardeşleri, babalarının intikamını almak için adayı işgal etmeye karar verdiler. Önceki Viking saldırılarından farklı olarak bu kez adayı sadece talan edip geri dönmekle kalmayacak, aynı zamanda kontrolünü de ele geçirmeye çalışacaklardı. Korku dolu Anglosaksonlar tarafından “Büyük Kafirler Ordusu” olarak adlandırılan işgalciler, 865 yılında İngiltere’nin doğu sahilindeki Kuzey Denizi’ni geçtiler. York şehrini yağmaladılar. Aralarında Ragnar’ı öldürenin de bulunduğu yerel liderleri ya öldürdüler ya da esir aldılar. Ivarr, babasının katilini 867 yılında kendi elleriyle bizzat öldürmüştür. Söylendiğine göre sırtını yarıp kaburgalarını teker teker dışarı çıkarmıştı. Ivarr’ın lakabının kaynağı tam olarak bilinememektedir. Belki de bu adlandırmayla olası cinsel güçsüzlüğüne gönderme yapılıyor olabilir. Diğer taraftan kemiklerinin kırılgan olmasına yol açan bir genetik hastalıktan muzdarip olması da mümkündür (eğer durum böyleyse ortada gerçekten ironik bir durum var demektir, zira ailesi soylarının Tanrı Odin’den [5] geldiğini ileri sürmekteydi). Ivarr 870’li yıllarda hayatını kaybetti. Kral Büyük Alfred (849-889), başarılı bir şekilde Viking istilasını durdurdu. Ne var ki İngiltere’nin kimi bölgelerindeki Danimarka hakimiyeti sonraki iki yüzyıl boyunca devam etti.

Ek Bilgiler

1-Kurt adam efsanesinin kuzeyli vahşi savaşçılardan türediğine inanılmaktadır. Zira bu savaşçılar kimi zaman savaş meydanlarına üzerlerine kurt derisi giyerek çıkmaktaydılar.

2-917 yılında Ivarr’ın torunlarından biri olan Sigtryggr, Dublin’i işgal etmiştir.

3- Modern DNA testleri, Derbyshire’de yaşayanların arasında İskandinav atalarla ilişkili olanların sayısının İngiltere’nin diğer bölgelerine oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Kuzeydeki bu bölge 800’lerde Danimarkalılar tarafından istila edilmişti.

Hakkında hazırlanan epic video için tıklayınız.

Exit mobile version