Site icon BİBİLENOL

TARİHİN YAZDIĞI LİDERLERDEN : KEYHÜSREV

gıyaseddin keyhüsrev-ırak-iran-babil-yahudi-eski ahid-kudüs-persis-med imparatorluğu-himalayalar-pasargad-cyropaedia-jeferson-ezra-isaiah-daniel-koresh
Reklamlar

KEYHÜSREVİ ‘İN EN BİLİNENLERİ

Büyük Keyhüsrev (MÖ 600-529) günümüz Türkiye’sinin, İran ve Irak’ın büyük bir bölümünü fethetmiş, antik dünyanın en büyük güçlerinden biri olan Pers İmparatorluğu’nu kurmuş ve liderlik yapmıştır. İncil’de ondan Yahudileri Babil Esareti’nden kurtaran ve Kudüs’e dönmelerine izin veren kral olarak bahsi geçer. Bu olayın MÖ 539 yıllarında gerçekleştiğine inanılmaktadır.

GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR ?

Babasının MÖ 552’de ölümünden sonra Keyhüsrev, Küçük Persis Krallığı’nın hükümdarı oldu. Hemen ardından fetih hareketlerine girişti. Med İmparatorluğu ve Lidya İmparatorluğu’nun da içlerinde bulunduğu komşu devletleri fethetti. Zengin Lidya Kralı Croesus’u (MÖ 595-547) esir aldı. Kralı canlı canlı yakacakken kulağına gelen bir kehanet onu bağışlamasına neden oldu. İncil’de Keyhüsrev’den MÖ 539 yılında Babil’e saldırdığı için bahsi geçmektedir. Babil’in kontrolünü ele geçirir geçirmez Yahudiler’e elli yıl önce ayrılmak zorunda bırakıldıkları anavatanlarına dönmeleri için izin vermiştir. Ayrıca Babil’in fethi Keyhüsrev’in son büyük toprak kazanımı oldu. Yirmi yıldan kısa bir süre içerisinde batıda İstanbul Boğazı’ndan doğuda Himalayalar’a kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştur. Keyhüsrev aynı zamanda egemenliği altındaki halklara karşı gösterdiği dini hoşgörüyle de büyük bir üne kavuşmuştu.

GIYASEDDİN KEYHÜSREV ‘İN ÖLÜMÜNDEN SONRA

Keyhüsrev MÖ 530’da öldü ve Pers İmparatorluğu’nun o zamanki başkenti Pasargad’a gömülmüştür. Bu şehir günümüzde İran sınırları içinde yer almaktadır. Kurduğu hanedanlık, ölümünün ardından Büyük İskender (MÖ 356-323) tarafından fethedilene kadar (MÖ 330) Yunan şehir devletleri ile sayısız denebilecek kadar savaş yapmıştır. 

1- Ölümünden yüzyıllar sonra Keyhüsrev’in hayatını anlatan tarihi bir kitap yazıldı: Cyropaedia. Bu kitap ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jeferson’ın (1743-1826) en sevdiği kitaplardan biridir.

2- Keyhüsrev’in adı “Eski Ahit”in üç kitabında anılmaktadır: “Ezra”, “Isaiah” ve “Daniel”. Söylendiğine göre Keyhüsrev’in Yahudileri kurtarışı Daniel peygamber tarafından önceden haber verilmiştir.

3- Davidian Tarikatı’nın lideri David Koresh (1959-1993) kendisinin Keyhüsrev’in reenkarnasyonu olduğuna inanıyordu. Kendisine verdiği isim Yahudi literatüründe Keyhüsrev’e verilen isimden geliyordu: “Koresh”. Koresh ve takipçileri 1993 yılında ABD hükümetinin yaşadıkları yere düzenlediği bir baskın sırasında öldürüldüler 

Exit mobile version